Nama-Nama Syaitan dan Tugasnya Yang Harus Kita Ketahui

Nama-nama Syaitan- 

Diantara jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat yang saya dengar dari tausyiah kemarin ketika haul adalah:

 1. Syahadat kita harus ditambah kekuatannya dengan thlolabul ilmi. Karena tanpa adanya ilmu amal kita semuanya akan ditolak.
 2.  Perbanyaklah dzikir kepada Allah Swt.
 3. Lawanlah hawa nafsu dan syaitan, karena melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar dibandingkan dengan yang lainnya ini sesuai dengan perkataan Rosulullah ketika pulang dari perang badar beliau mengatakan “Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar” sahabat kebingungan kenapa rosul berkata seperti itu padahal perang badar merupakan perang besar dikarenakan pasukan muslim yang hanya 315 orang harus melawan 1000  lebih pasukan kafir, lalu mereka pun bertanya “Apa itu jiad yang besar?”  Rosul menjawab “Melawan hawa nafsu”. Dan memang sudah kita rasakan semua itu.

Inilah nama-nama syaitan yang diambil dari beberapa sumber:

 • Laqnis, tugasnya adalah mengganggu orang yang bersuci dan berwudhu sehingga jadi ragu dan tidak sempurna. Pernahkan seperti ini? Jujur saya pernah. hehehe
 • Masud, tugasnya yaitu menyuruh manusia selalu mengumpat, fitnah dan adu domba, suka berdendam sesama manusia. Kalau yang ini mungkin jarang ganggu ke laki-laki seringnya ke perempuan. Betul?
 • Abyadh, Inilah jenis syaitan yang paling berat godaannya, paling buruk sikapnya, karena tugasnya ialah menggoda para nabi dan rosul yang diutus kepada manusia. Yang ini mah gak bakalan pernah ganggu kita. hehehhe.
 • Khinzab, Tugasnya megganggu orang yang beribadah dengan membuat manusia merasa was was dengan amalan baik yang dilakukannya dan senantiasa coba meruntuhkan keyakinan terhadap agama islam yang dianutnya.
 • Watin, tugasnya mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar bersangka buruk kepada Allah Swt.
 • Walahan, Tugasnya menimbulkan rasa was was ketika beribadah khususnya orang yang sedang mengambil wudhu.
 • Zalitun, tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja, tanpa batasan dan fikirannya hanya ingat pada makan dan makanan. Hayoo siapa yang boros belanja?
 • A’awar tugasnya menggoda raja dan orang besar agar dzalim, rasa takabur dengan jabatan, membiarkan rakyat tanpa dibela dan tidak suka mendengar nasihat ulama. Menghias perempuan agar lelaki segera tergoda dan menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik. Wah tugasnya banyak juga ya pasti dia sibuk. wkwkwk
 • Dassim, tugasnya memecah belah hubungan suami istri agar suka bertengkar dan bercerai. menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya juga menampakkan kekurangan kakak beradik sehingga mudah bertengkar dan bermasam muka. Yang jomblo mah gak bakalan diganggu si dasim hahahhaa.
 • Sabrum tugasnya mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima, umpamanya mengoyak-ngoyak baju pada saat kematian ahli keluarga dan sebagainya.
 • Miswat/ Maswat tugasnya mempercepat manusia untuk berbuat maksiat, di samping melengah-lengahkan berbuat taat dan amal solih. Ia gemar membawa berita dusta dan gosip liar.
 • Lakhus tugasnya mengajak manusia agar menyembah selain kepada Allah Swt.
 • Khannas Inilah Syaitan yang menimbulkan was was hati terhadap adanya Allah Swt, adanya perkara-perkara sam’iyyat dan malalaikan hati manusia dari mengingat Tuhannya sepanjang masa. Astaghfirullah semoga kita terbebas dari godaan syaitan.
 • Zaktabur/ Zaknabur/ Zalanbur, tugasnya ialah menimbulkan rasa ujub dan takabur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya.
 • Haffaf, tugasnya adalah mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum Khamar dan berfoya-foya.

Itulah nama-nama  syaitan. semoga kita terbebas dari godaan syaitan yang terkutuk. Aamiin. Semoga bermanfa’at.

Leave a Comment